Iepakojumu sērija
“Zelta Saule”

Pārtikas produktu iepakojumu sērija “Zelta Saule”
Pasūtītājs: Zelta Saule
2015