Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība
17. gs otrajā pusē

Anna Ancāne “Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē”
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts
2016