Nodrošinājuma valsts
aģentūras apbalvojumi

Nodrošinājuma valsts aģentūras Goda zīme
Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra
2019

Nodrošinājuma valsts aģentūras Piederības zīme
Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra
2019