Jānis Zemītis

Jānis Zemītis. “Glezniecība. Painting.”
2010