Laikmetīgā arhitektūra
Latvijā

Velta Holcmane, Agrita Lūse, Ilze Žeivate
Grāmata “Laikmetīgā arhitektūra Latvijā”
Izdevējs: “Al secco”
2013