Sevras porcelāns

Grāmata “Sevras porcelāns 18.-21. gs.”
Izdevējs: Ārzemju mākslas muzejs
2007