Latvijas Mākslas
akadēmijas
gadagrāmatas 2006-2017

Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmatas 2006-2017.
Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās
Izdevējs: Latvijas Mākslas akadēmija
2006-2017