Patrick Peltier

Patrika Peltjē skulpturu katalogs “Atdzimšana”
Izdevējs: Francijas Institūts Latvijā
2017