Nākotnes māksla /
Nākotnes revolūcija

Katalogs “Nākotnes māksla / Nākotnes revolūcija”
Izdevējs: Latvijas Mākslas akadēmija
2018