Iekļauties kustībā

Izstādes katalogs “Iekļauties kustībā”
Pasūtītājs: Francijas institūts Latvijā
2019